logo
 
?

1920 casino

El Gran Casino del Foment de Terrassa, conegut simplement com el Gran Casino, és un edifici del centre de Terrassa (Vallès Occidental) situat al carrer de la Font Vella, protegit com a bé cultural d'interès local.

La façana principal, que dóna al carrer de la Font Vella, presenta quatre obertures per planta, formant arc rodó.

La façana posterior és molt oberta, amb columnes i il·luminada per un llanternó.

La façana del carrer de Sant Jaume correspon al magatzem Prat i Fills, obra de Muncunill amb projecte del 1895, que fou destruït el 1920.

Que substitueixen les anteriors de Vancells i els germans Viver, malmeses durant la guerra.

Aquesta obra de l'any 1920 correspon a l'última etapa de Lluís Muncunill, inspirada en el classicisme noucentista, molt allunyat del modernisme imaginatiu de la primera dècada del segle.

El Fomento de Tarrasa s'havia fundat arran de l'escissió del sector més conservador de l'entitat recreativa Círcol Egarenc.

L'edifici va ser decorat amb gran sumptuositat, tant pel mobiliari com pels llums, els objectes artístics i les pintures de Joaquim Vancells i dels germans Pere i Tomàs Viver i Aymerich.

Era conegut com "el casino dels senyors", en contraposició a altres entitats freqüentades per la menestralia com el Casino del Comerç o l'Ateneu Terrassenc.

L'edifici ja fa temps que ha perdut el seu ús com a entitat recreativa i, després de molts anys d'estar tancat, fou rehabilitat per a usos comercials, de serveis, espectacles i restauració.

Actualment està ocupat per una botiga de la cooperativa Abacus i l'enginyeria DSL Pro.

Gambling has come a long way since its humble beginnings.